تو مرا یاد کنی یا نکنی ، باورت گر بشود گر نشود حرفی نیست ، اما دلم میگیرت در هوایی ک نفس های تو نیست... #مخاطب خاص # بخط دوست
پیوست عکس:
download_20180804_100946.jpg

پسندیده شده توسط