دوستان کسی تا حالا دیده ی نفر قرص برنج بخوره . من دیدم تو بیمارستان دیششب مثل قیر سیاه از دهنش بیرون میومد بوی بدی هم داشت به حدی بد که کل بیمارستان رو فرا گرفته بود... اخرشم مرد
دیدگاه
Mohammad1999

قرص برنج مرگ قشنگیست اما دردآور
چند شبی است کم و بیش ب فکرش هستم

1398/10/27 - 13:38
Mohammad1999

دنبالم کن

1398/11/5 - 23:07
atr-hejab84

قرص برنج وااااااااااااای خیلی بده که

1398/11/11 - 16:20