مواظبم باشید ، دست هایم را بگیرید
می گویند آلزایمر گرفته ام اما من فقط دنیایتان را نمی شناسم !
پیوست عکس:
10531502654129802743.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط