متنفرم از خاطره هایی که وقتی بهشون فکر می کنم

میگم:

وای من چقدر احمق بودم...
پیوست عکس:
62478422_1117638038436011_7200208423538743729_n.jpg