چیه دنبال چی میگردی؟

اونی که داری میبینی یه زمانی دل بود اسمش!!!

امروزیا بهش میگن سنگ...
پیوست عکس:
500x500_1564525636520065.jpg