خـدآ جــــونم؟!یــــ ه ســــوآل !:

ایــــ ن آدمـآیی کـ ـ ه رفتنشــونُ فقط بــــآ قـ ـ رصآی اعصــــآب

میـــشـ ه تحــــمـ ل کـ رد

اون دنــــــیآ چطوری مـــیخوآی مجـ ـآزاتشون کـُنی
پیوست عکس:
images.jpeg