دیگر دارم مطمئن می شوم

آلزایمر گرفته ام !

تو هیچ وقت دیر نمی رسیدی

من گم شده ام …
پیوست عکس:
inax-ghamgin-photokade-3.jpg