کشور رومانی در جنوب شرقی اروپا واقع شده است. این کشور برای ورود گردشگران و یا سایر مسافران ویزا رومانی صادر می کند. برای ورود به این کشور می توانید از ویزای شنگن نیز استفاده کنید. ویزا رومانی به دو صورت بلند مدت و کوتاه مدت صادر می شود. در ویزای کوتاه مدت رومانی می توانید به مدت 90 روز در این کشور اقامت داشته باشید که این مدت زمان قابل تمدید نمی باشد. این مدت زمان را می توانید در پروسه ای 6 ماهه در رومانی اقامت داشته باشید.
https://iranviza.com/visacountentdetail/3480-visa-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C