صبر قال علی علیه السلام : الصَّبْرُ جُنَّةٌ مِنَ الْفاقَةِ صبر، سپر تنگدستی است. [سفیان ثوری] روزی اصحاب را گفت: «خوش و ناخوش طعام بیش از آن نیست که از لب به حلق رسد. این قدر اگر خوش است و ار ناخوش صبر کنید تا خوش و ناخوش نزد شما یکی شود که چیزی که بدین زودی بگذرد، بی آن صبر توان کرد». اعمال نیک قال علی علیه السلام : اَلشَّرَفُ عِنْدَاللّه ِ سُبْحانَهُ بِحُسْنِ الاَْعْمالِ لابِحُسْنِ الاَْقْوالِ. شرف و بزرگی نزد خداوند متعال به نیکویی کرده هاست نه به نیکویی گفته ها. سفیان ثوری گفتنی: «ای اصحاب حدیث! زکات حدیث بدهید». گفتند: «حدیث را زکات چیست؟» گفت: آن که از دویست حدیث لااقل به پنج کار کنید (عمل نمایید). وصف اهل معرفت قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لِکُلِّ شَئً مَعْدِنٌ وَ مَعْدِنُ التَّقْوی قُلُوبُ الْعارِفینَ. هر چیزی معدنی دارد و معدن پرهیزکاری دل های اهل معرفت است. نقل است که فتح موصلی گفت: «اهل معرفت آن قومند که چون سخن گویند، از خدا گویند و چون عمل کنند، برای خدا کنند و چون طلب کنند، از خدای طلب کنند».