سلام. دوستان من Dearyourselfd هستم، از اعضای جدید http://clickbax.ir/i/icons/m25.png ... عارفی میگفت ... گل های رز امضای#خدابر روى زمین هستند #تقدیم به#توکه زیباترین امضاى#خدایى…
پیوست عکس:
1546872328186007_large.jpg

پسندیده شده توسط