تمنای من...سه سال گذشت...با همه سختی ها با همه تلخی ها و شیرینی ها‌...با همه شب بیداری ها و نگرانی ها...سه ساله شدی و مادرانه ها یاد گرفته ام در این سه سال..خواهرانه بوده ام برایت...من در تک تک لحظه های این سه سال تورا نفس کشیده ام زندگی ام ... تولدت مبارک همه چیز من...{-41-}{-41-}

پسندیده شده توسط