عشق مثل سرما خوردگیه یهویی تب میکنی عطسه میکنی اون موقع میفهمی که دیگه سرما خوردی...

پسندیده شده توسط