کاش پیرتر بودیم مثل ریشه‌ها یا خیلی جوان‌تر مثل شاخه‌ها!! این‌جا که ما ایستاده‌ام میانه است، میانه فقط تبر می‌خوریم…

پسندیده شده توسط