یه چالش :به نظرتون غم انگیز ترین جمله ی دنیا چیه؟؟{-35-}{-35-}{-28-}{-28-}

پسندیده شده توسط