شخصی به دکتر گفته می خواهم تمام عیبهای خود را بدانم. دکتر گفت خیلی راحت یک عیب از همسرت را بهش بگو تا صد عیب از تو بشمارد.{-7-}{-7-}{-7-}
دیدگاه
atr-hejab84

خخخخخخخخ

1397/04/14 - 08:25

پسندیده شده توسط