دردناک ترین سیلى اى که مى خوره تو صورت آدم حرف آدماییه که انتظارش رو ندارى ازشون بشنوى...

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط