خوب که فکر می‌کنی، می‌بینی تمام خداحافظی‌ها سخت است، حتی خداحافظی از دیوارهای یک خانه‌ی قدیمی …

پسندیده شده توسط