دلبستگی ربط عجیبی با آدم های بلاتکلیف دارد می نشینی و می گذاری یک آدم طول و عرضِ علاقه ات را بارها برود و برگردد گاهی با وعده های شیرین گاهی با دروغ های شاخدار گاهی با توهین و تمسخر گاهی حتی با خواهش... جاپای بلاتکلیفی اش مسیر لطیف علاقه ات را سخت و ناهموار می کند یک روز خسته می شود و بی هیچ توضیح مشخصی می رود... آن روز به طرز وحشتناکی احساس حماقت می کنی برای روزهایی که نشستی و تماشا کردی #پریسا_زابلی_پور
پیوست عکس:
10531518250382970703.jpg

پسندیده شده توسط