خدایا آنگونه زنده‌ام بدار، که نشکند دلی از زنده بودنم .... و آنگونه بمیرانم که، به وجد نیاید کسی از نبودنم.
پیوست عکس:
sentences7.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط