امیرالمومنین امام علی (ع) می‌فرمایند: خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و هر که حقوق بندگان خدا را رعایت کند، این کار او را به رعایت حقوق خداوند هم می‌رساند. / غررالحکم
پیوست عکس:
_1581_1583_1740_1579_2_.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط