رسول خدا حضرت محمد مصطفی (ص) می‌فرمایند: درترازوی عمل، چیزی سنگین‌تر از خوشخویی نیست. / وسائل‌الشیعه
پیوست عکس:
_1581_1583_1740_1579_1_.jpg

پسندیده شده توسط