گفته بودم که به دریا نزنم دل اما....کو ولی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟! #قیصر امین پور
پیوست عکس:
428935703_75298.jpg

پسندیده شده توسط