چجـــوری تو روم روت میشه نگــاه کنی یا اسممو صـــدا کنی خوب یادمـــه دورم زدی با این حــال یادم رفت سریع خــدا میدونه فقط چی گذشــته دورم تو دیگــه نذا پس ببرم حالــا که اومدی بمون تا تهش رفیــق نیمه راه نشو وسطـش تو این چند روز که حالــم بد بود میومــدم هر روز و فقط از دور نگــات میکردم میگفتم همـــش با خودم کــه … من بدجـــوری عاشقــشم کاش یکــم میشد عاشــقم میشد دور نمیشــد از من و دنیــام بدجوری عاشقشم وقت نشد بهش بگم نگیره دست کم عشـــقمو پشت هم...هیشکی نیست اینحا غیر مـــن و تو حرفای دلمم گفتمو حالا دیگه تصمیم توئه یا بمون یا از پیشم برو فقـــط دیگه عــــذابم نده میبینی که چقد اوضـــــام بده من بدون تو زمین خوردم پس تو دیگه هولـــــم نده ساکــــت یه دو دقیقه گـوش بده این دل چی میگه دیــــوونه شده داد میزنه میگه که … من بدجوری عاشــقشم کاش یکم میشد عاشقم میشد دور نمیشد از من و دنیام بدجوری عاشقــشم وقت نشد بهش بگم نگیره دســـت کم عشقــمو پشت هــم...♥
پیوست عکس:
makan-band-biography-05.jpg
دیدگاه
atr-hejab84

چرا همه عاشق این دوتا شدن بعضیا تو فکر اینن که ... وللش یکی چاخان میکنه که بابام وقتی میره سر کار سر راش منم میزاره پیش امیر... یکی میگه من بهش میرسم ... چرا بعضی از دخترا این جورین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1397/04/12 - 10:42
1385

من از ماکان خوشم نمیاد طرفدارشون نیستم اینام همینجوری ناهادم

1397/04/19 - 00:58
atr-hejab84

خخخخخخخخخ منم همین طور خوشم نمیاد

1397/04/19 - 12:18

پسندیده شده توسط