واقعا؟ {-30-}{-36-}
پیوست عکس:
IMG_5707.JPG
دیدگاه
1385

خـدا صـدامـو شنـید یکـی اومـد{-15-}

1397/02/2 - 15:39
tral

خدا حتما دوست داره

1397/02/2 - 15:40
1385

چـرا فـک میکنـی خدا دوسـم داره دقیقـا؟{-15-}

1397/02/2 - 15:44
tral

خودت میگی صدامو شنید
خب حتما دوست داره ک شنیده
بعداشم چرا دوس نداشته باشه ؟

1397/02/2 - 15:48
1385

اگـه دوسـم داشـت ایقـد بلـا سرمـ نمیاورد

1397/02/2 - 15:51
tral

خدا درد میده دوا هم میدع
حتما حکمتی داشته {-29-}

1397/02/2 - 15:52
1385

هنـوز دوا واس درد مــــن نساخـتن

1397/02/2 - 15:53
tral

ایشالله میسازن
به هرحال
من دیگه برم فلن {-35-}

1397/02/2 - 15:54

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط