مــیترسـم کســایی رو کهـ دوست دارمـ از دســت بدم ولــی نمــیدونمـ کسـی منو از دست بـده ناراحت میشـه...
پیوست عکس:
10531498241206336723.jpg
دیدگاه
banoomah

به این موضوع اصلا فکر نکن ، تو قرار نیست نگران فکر دیگران باشی

1397/01/29 - 14:27 1397/01/29 - 14:27

پسندیده شده توسط