از یک جایی به بعد خودَت "اضافی" بودن در رابطه را احساس میکنی! گاهی زمین و زمان دست به دست هم میدهند تا حالی ات کنند، که ببین "فلانی" از این جا به بعد، بود و نبودِ تو فرقی به حالِ مخاطبت ندارد که ندارد! بودنت فقط روز به روز تو را کوچک و کوچکتر میکند "ماندن" خوب است "جنگیدن" عالیست "ساختن" فوق العاده ست اما "غرور" ات از همه ی اینها مهم تر است!
پیوست عکس:
10531523628075651253.jpg

پسندیده شده توسط