مگر نمی‌گویی که ، هر آدمی یک بار عاشق می‌شود؟ پس چرا ، هر صبح که چشم‌هایت را باز می‌کنی ؛ دل می‌بازم باز ...؟! #عباس_معروفی
پیوست عکس:
10531521324844905656.jpg

پسندیده شده توسط