ای که همه نگاه من ، خورده گره به روی تو تا نرود نفس ز تن ، پا نکشم ز کوی تو گر چه به شعله میکشی، قلب مرا به عشوه ات بر دو جهان نمی دهم ، یک سر تار موی تو مستی هر نگاه تو ، بِه زِ شراب و جامِ مِی کی ز سـرم برون شود ، یک نفس آرزوی تو #حسین منزوی

پسندیده شده توسط