یف پایتخت کشور اکراین و همچنین بزرگترین شهر آن می باشد و سالانه گردشگران ‏زیادی با تور کی یف به این شهر سفر می کنند
http://lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D9%81