تبریز یکی از کلان شهرهای کشور پهناور ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی می باشد. این شهر سومین شهر بزرگ ایران بعد از تهران و مشهد بوده و به شهر بدون گدا و شهر اولین ها مشهور است. و سالانه گردشگران زیادی با تور تبریز به این شهر سفر می کنند
http://lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2