اگر قصد سفر با تور برزیل را دارید باید بدانید برزیل کشوری با آداب و رسوم مختلف می باشد که نمی توان به راحتی در یک مقاله آن را توصیف کرد اما در این بخش از لحظه آخر می خواهیم مسافران عزیز را با نکات سفر به برزیل بیشتر آشنا کنیم تا با رعایت نکات سفر به برزیل سفر خوبی را پیش رو داشته باشند.
http://lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84