معمولا وقتی اسم مشهد به میان می آید، همه ما یاد حرم امام رضا می افتیم اما اکنون با لحظه آخر همراه باشید تا یکی از مکان های ترسناک و خوف انگیز این شهر را به شما معرفی کنیم. در حوالی شهر مشهد، جنگلی کهن سال با درختان درهم تنیده ای وجود دارد که به جنگلی که فریاد می زند معروف گشته و به گفته اهالی آن حوالی، صداهایی سهمگین و خوف آور از آن به گوش می رسد و این صداها چند سالی است که شنیده می شود و پیش از آن نبوده. و گردشگران تور مشهد می توانند از آن بازدید کنند
http://lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF