امیرالمومنین امام علی علیه السلام می‌فرمایند: هرگز به دوستی با کسی که او را خوب نشناخته ای، رغبت مکن.
پیوست عکس:
hadis_23_montakhabweb.ir.jpg

پسندیده شده توسط