مسکو یکی از بزرگ ترین شهر های جهان و همچنین پر جمعیت ترین شهر روسیه به شمار می رود که در سال های اخیر هم مورد توجه بسیاری از گردشگران سراسر جهان به خصوص ایرانیان هم قرار گرفته است به همین جهت می خواهیم توصیه های لازم برای سفر به مسکو را در اختیار گردشگران تور مسکو قرار دهیم.
http://lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88