اگر امام زمان(عج) را دیدید ب ایشان بگویید سجاد دیگر تحمل ندارد از 8 سالگی ک معنی عشق ب کربلا را با پوشیدن پیرهن سیاهم فهمیده ام تا الان میشود 11 سال داغ یوسف چشمان یعقوب پیغمبر(ع) را ک صبر پیغمبری داشت از کار انداخت من ک در این زمانه و روزگار حتی 0/00000000001 یعقوب هم نمیشوم چ طور میتوانم بعد زا این ب انتظار زیارت کربلا بنشینم؟ ب ایشان بگویید شاید سال بعد نتوانم این پیام را بنویسم فردا روز تول انتظار من برای زیارت است تولدش مبارک{-35-} 14 ساله خواهد شد{-35-}

پسندیده شده توسط