شهر ممنوعه بزرگترین مجموعه معماری چوبی دارای دو بخش داخلی و خارجی است که بخش داخلی که شامل سه قصر تای حه، جون حه و بایو حه می باشد در گذشته مخصوص برگزاری جشن ها و مراسم خاص بوده است اغلب گردشگران تور چین در سفر خود از این شهر ممنوعه بازدید می کنند.
http://lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86