قلعه مارماریس هم در طول روز و هم در طول شب منظره بسیار زیبایی دارد که گردشگران تور مارماریس می توانند از این مناظر رویایی بازدید لذت ببرند. نمای باشکوه شهر مارماریس از جمله خرابه های باستانی فیسکس که یک شهر بندری مهم در منطقه کاریا بورد است از بالای قلعه قابل مشاهده می باشد.
http://lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3