در استانبول می‌توانید مکان‌های بسیار زیادی برای خوردن غذا و خوراکی‌های مختلف در هر قسمت از شهر پیدا کنید. اما قدیمی‌ترهایی که غذاهای آنجا را امتحان کرده‌اند، در مورد غذاهای خوشمزه اما ارازن آن چه می‌گویند؟
https://nextholiday.ir/post/%DB%B9-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7...9%84
پیوست عکس:
b6cc4c10945bd9d85727bc930396323b.jpg

پسندیده شده توسط