در گذشته شخصی از کیوسک تلفن آمد بیرون یکی ازش پرسید؛ کار می‌کنه؟ جواب داد؛ آره ولی آفتابه نداره!{-7-}{-7-}{-7-}

پسندیده شده توسط