زن ها هم شاعرند هم پرنده ! شاعر بودنشان را بعد از شنیدن "دوستت دارم" از زبان مردی که دوستش دارند می توانید به وضوح ببینید ! آن ها موهایشان را با قصیده می بافند.. با دستهایشان مثنوی می سازند و با چشمهاشان غزل می سرایند! آن ها پرواز هم می کنند.. در خیالشان مردِ دوست داشتنی زندگی شان را بارها با خود به معراج می برندُ در آسمان نگاهش به پرواز در می آیند.. و راز چنین خاصیتی فقط "عشق" است و بس. . . #زیور_شیبانی
پیوست عکس:
1053500x499_1513518580302482.jpg

پسندیده شده توسط