به تو نمی‌گویم از ساختمان چند طبقه ببر پایین یا کنار نهنگ‌ها شنا کن یا این جور کارها (گرچه ته دلم دوست دارم از این کارها بکنی)، اما جسورانه زندگی کن، در زندگی‌ات شجاعت به خرج بده، تلاش خودت را بکن. یک جا ننشین. آن جوراب شلواری راه راه را با افتخار بپوش. و هروقت خواستی بروی و با مردی زندگی کنی، حتما بخشی از این پول را در جایی پنهان کن. این که فرصت هایی در اختیار داشته باشی مایه دلخوشی ام است. وقتی می دانم آن چه را دوست داشتم به تو داده ام تسلی می یابم. #جوجو_مویز کتاب من پیش از تو
پیوست عکس:
1053500x500_1515264056230540.jpg

پسندیده شده توسط