ولنتاین است!! اصلاً نگران‌نباشید، نه روز عشق است!! نه روزِ محبت!! روزِ گرفتن سلفی های متعدد با همسر جان های موقت است!! روزی که فضای مجازی پر میشود از خرس ها و دسته گل ها و شکلات های قرمز!! البته اگر به این داستان ها ختم شود!! در اصل روز گفتن این است که ببین فلانی!! من از تو‌خوشبخت ترم!! کادو و تشکیلات هر که بیشتر باشد یعنی خوشبخت تر!! این روز ها از جار زدن بترسید!! هر که‌ جارچی اش خبره تر باشد،عشقش کم دوام تر است!!‌ به این عشق‌ها یک لبخند کوتاه بزنید و بگذرید!! فقط یک لبخند!!
پیوست عکس:
236x468_1518623429707912.jpg

پسندیده شده توسط