فاطمه یعنی زمین یعنی زمان*** فاطمه یعنی حدیث قدسیان*** فاطمه یعنی تشیع بودن است*** فاطمه راه علی پیمودن است*** فاطمه یعنی روح علی جان علی*** فاطمه هم عهد و پیمان علی*** گر علی کون و مکان را لنگر است*** فاطمه لنگر برای حیدر است*** الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة امیرالمومنین حضرت علی(ع)

پسندیده شده توسط