خدایا من بدشانس ترین بدشانس خلق روی زمینم ... چرا من ؟؟؟
پیوست عکس:
IMG_20180211_133836.jpg
دیدگاه
ramezani

فقط به منفیها فکر نکن کار بدتر میش

1396/11/22 - 17:12
Nafas0805

از این بدتر وجود نداره بدبختی پشت بدبختی

1396/11/22 - 22:37

پسندیده شده توسط