از تو ای دوست دلم غافل نیست این که در سینه من هست تو هستی دل نیست

پسندیده شده توسط