عشق (دیدگاه)
پیوست عکس:
IMG_20180202_212008.jpg
دیدگاه
Nafas0805

عشق یعنی چشم خیس مست او
زیر باران دست تو در دست او

عشق یعنی ماه تب از یک نگاه
غرق در گلبوسه تا وقت پگاه

عشق یعنی عطر خجلت ....شور عشق
گرمی دست تو در آغوش عشق

عشق یعنی "بی تو هرگز ...پس بمان"
تا سحر از عاشقی با او بخوان

عشق یعنی هر چه داری نیم کن
از برایش قلب خود تقدیم کن

1396/11/20 - 22:35

پسندیده شده توسط