همه آدمهایی که ترکتان کرده اند یک روز برمیگردند از الان خودتان را برای حرف های آن روز آماده کنید مبادا خام شوید یادتان باشد که هیچ چیز تغییر نکرده فقط همان آدم سابقی است که بهتر از شما را پیدا نکرده.... #علی_قاضی_نظام
پیوست عکس:
1053500x666_1515860769616739.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط