یک سکوتی هم هست که مال بعد از ‏‎شنیدن یک سری حرفاییه که نباید می‌شنیدی! ‏‎حس عجیبیه.. ‏‎بیرونش سکوته ولی از درونت هی ‏‎صدای شکستن میاد..!

پسندیده شده توسط