تو همان ابری که یک دشت لاله در انتظار تو واپسین نفسها را میکشند.
پیوست عکس:
3212.jpg

پسندیده شده توسط