امروز بیشتر از همیشه مهربون باش ❤️ مهربانی زبانی است که نابینا می‌بیند ... و ناشنوا می‌شنود

پسندیده شده توسط